Proiecte de interes public 2011

 

MUNICIPIUL CONSTANTA

 

CAZINO CONSTANTA

          Dupa intreruperea, in primavara anului curent, a contractului de concesiune incheiat in anul 2007 intre Primaria Mun. Constanta si S.C. QUEEN INVESTMENTS & Co., datorita neducerii la indeplinire a obiectivului privind reabilitarea si repunerea in functiune a cladirii si in fata degradarii sale alarmante, Primarul municipiului Constanta si-a exprimat, in luna iunie, intentia de a vinde cladirea, care apatine domeniului privat al Primariei, catre o entitate privata.

          Proiectul finantat de fostul concesionar S.C. QUEEN INVESTMENTS pentru reabilitarea si refunctionalizarea cladirii, intocmit de S.C. REMON PROIECT din Bucuresti, prevazand restaurante cu specific divers la parter si sali de jocuri la etaj, a primit, in anii 2008-2009, 3 avize din partea Ministerului Culturii, in fazele: Tema de proiectare, Expertiza tehnica, P.T., Componente artistice si a fost autorizat in anul 2009.

          In urma dezbaterii publice din vara acestui an, datorita opozitiei unui mare numar de cetateni, personalitati si institutii publice fata de ideea vanzarii, in sedinta Consiliului Local din 8 august a fost aprobata trecerea cladirii in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru restaurare-consolidare, cu conditia preluarii in termen de 3 luni si inceperii lucrarilor de reabilitare in termen de 1 an de la preluare, cladirea urmand  a fi retrocedata Primariei;

          La 31 august, prin Hotarare de Guvern, cladirea a fost preluata in administrarea MDRT si transmisa in folosinta Companiei Nationale de Investitii – CNI S.A., in vederea efectuarii lucrarilor de consolidare şi restaurare, pentru functiunea de centru de divertisment, cultural si turistic, gazduind spatii pentru conferinţe, simpozioane şi reuniuni si renuntandu-se la functiunea de jocuri de noroc.

          Finanţarea investiţiei va fi realizată de la bugetul de stat, prin cel al MDRT si, după finalizarea lucrărilor, imobilul va reveni în administrarea si exploatarea Primăriei Constanţa.

          La 5 octombrie a.c. a avut loc predarea-primirea cladirii, la Constanta, noul administrator estimand ca pana la sfarsitul anului se va reface documentatia necesara lucrarilor, ce vor demara la inceputul anului 2012, cu termen de 24 luni.

ACTUALIZARE  P.U.Z. PENINSULA CONSTANTA

          Proiectant: S.C. EXPACO SRL. Bucuresti, arh. Mirela Bancescu,   Studiu istoric prof. arh. Hanna Derer – expert MCPN, Beneficiar Primaria Municipiului Constanta.

          Documentatia depusa la Direcita pentru Cultura si Patrimoniu National Constanta a fost discutata in sedinta Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Constanta din 14 iulie, cu care prilej au fost solicitate completari si modificari, urmand a fi transmis spre avizare la Ministerul Culturii si Patrimoniului National. CZMI nu a fost de acord cu propunerea unui regim mare de inaltime si a unui POT ridicat pe taluzurile spre mare ale Peninsulei (devenite proprietati private) si cu cladirile inalte propuse in zona, acestea constituind principalele modificari fata de PUZ Peninsula in vigoare, aprobat in 2003.

          La nivelul O.A.R – F.D. s-a intocmit un chestionar destinat membrilor si s-a format un grup de lucru pentru studierea PUZ. Concluziile consultarilor au fost difuzate membrilor si urmeaza a fi exprimat un punct de vedere al OAR-FD ce va fi transmis Primariei Mun. Constanta, altor institutii interesate si  mass-media.

 

RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII -CAZINO – PORTUL  TOMIS,  CONSTANTA

          Proiectant: S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. Bucuresti, arh. Sorin MINGHIAT, specialist MCPN, beneficiar Primaria Municipiului Constanta.

          Proiectul destinat atragerii de fonduri structurale a fost analizat la DJCPN Constanta si in Comisia Zonala a Monumentelor Istorice Constanta si a fost avizat in Comisia Nationala a Monumentelor Istorice in faza DALI si ulterior in faza DTAC in prima jumatate a acestui an.

          Proiectul prevede consolidarea si refacerea placajelor digurilor si zidurilor de sprijin, consolidarea si refacerea pavimentului Promenadei cu piatra naturala, reamplasarea statuii Carmen Sylva realizata de Ion Jalea, amplasarea de mobilier urban metalic in stil Art-Nouveau, refacerea zonelor verzi, a  pluvialelor, a sistemului de irigatii, a sistemului de iluminat public.

 

RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE A PIETEI OVIDIU,

          Proiectant: S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. Bucuresti, arh. Sorin MINGHIAT, specialist MCPN, beneficiar Primaria Municipiului Constanta.

          Proiectul destinat atragerii de fonduri structurale a fost analizat la DJCPN Constanta si in Comisia Zonala a Monumentelor Istorice Constanta, si a fost transmis spre avizare Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.  Aceasta a refuzat avizarea, dezamagita de propunerile limitate ale documentatatiei (nu se propune refacerea frontului istoric dinspre Nord-Est) si, data fiind importanta zonala a sitului urban, a fost returnat Comisiei Zonale si a primit aviz, atat in faza DALI cat si DTAC,  in vara acestui an.

          Proiectul prevede excluderea circulatiei auto majore si a parcajelor din Piata si transformarea sa in pietonal „ocazional carosabil”, refacerea pavimentului din Piata Ovidiu, de pe str. Marc Aureliu si str. Vasile Canarache cu piatra naturala, amplasarea de mobilier urban si corpuri de iluminat in stil modern si Art-Nouveau, refacerea celor doua scari spre Bd. Termele romane (Marinarilor) si spre Portul Tomis, cu desfiintarea zonei suspendate a acesteia, refacerea zonelor verzi, a  pluvialelor, a sistemului de iluminat public. Propunerile se limiteaza la domeniul public, nu se propun interventii asupra cladirilor limitrofe pietei, asupra terenurilor private sau asupra straturilor arheologice.

 

REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUN. CONSTANTA

          Proiectant: S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. Bucuresti, arh. Sorin MINGHIAT, specialist MCPN, beneficiar Primaria Municipiului Constanta.

          Proiectul destinat atragerii de fonduri structurale a fost analizat la DJCPN Constanta si in Comisia Zonala a Monumentelor Istorice Constanta si a fost avizat in faza DALI si ulterior in faza DTAC in vara acestui an.

          Proiectul se refera la 21 de strazi importante din reteaua stradala a Peninsulei, prevede excluderea circulatiei auto majore si transformarea lor in spatii pietonale „ocazional carosabile”, refacerea pavimentelor cu piatra naturala, desfacerea majoritatii trotuarelor denivelate si realizarea unor rigole pe axul strazilor, amplasarea de cosuri de gunoi, indicatoare stradale si corpuri de iluminat in stil Art-Nouveau, refacerea canalizarii pluviale si a sistemului de iluminat public. Propunerile se limiteaza la domeniul public, nu se propun interventii asupra cladirilor limitrofe strazilor, asupra terenurilor private sau asupra straturilor arheologice.

 

AMENAJAREA INTEGRATA  A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN

          Proiectant: S.C. BLIZZARD DESIGN S.R.L. Bucuresti, S.C. HOUSE CONSULT S.R.L. Bucuresti, arh. Adrian Dinu, beneficiar Primaria Municipiului Constanta.

          Proiectul destinat atragerii de fonduri structurale a fost inregistrat recent la DJCPN Constanta in vederea avizarii si urmeaza sa fie prezentat Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

          Proiectul prevede continuarea drumului existent in Portul Tomis si la nivelul plajei Modern, la baza taluzului, pana in zona str. Smardan, (tronson al Arterei de coasta) cu care se racordeaza printr-o serpentina propusa pe taluz, amenajarea de parcari in triunghiul verde din Portul Tomis si la intrarea la Plaja Modern, amenajarea unui scuar urban langa Blocul MF1, a unei instalatii de ridicat pe cablu si a unui ansamblu de scari dinspre Plaja Modern.

 

 

          De asemenea, se afla in curs de avizare la DJCPN Constanta:

 

ACTUALIZARE  P.U.G.  SI  R.L.U. – MUNICIPIUL MANGALIA

Proiectant: S.C. BLOM Romania SRL. Targoviste, arh. Doina Petrescu, specialist MCPN,

Beneficiar: Primaria Mun. Mangalia

 

ACTUALIZARE  P.U.G.  SI  R.L.U. – ORAS CERNAVODA

Proiectant: S.C. BLOM Romania SRL. Targoviste, arh. Doina Petrescu, specialist MCPN,

Beneficiar: Primaria Cernavoda.

 

ACTUALIZARE  P.U.G.  SI  R.L.U. – ORAS TECHIRGHIOL

Proiectant: S.C. BLOM Romania SRL. Targoviste, arh. Doina Petrescu, specialist MCPN,

Beneficiar: Primaria Techirghiol.

 

 

arh. Laura Tudosie

This entry was posted in Noutăţi, Presă. Bookmark the permalink.