Acte si pasi necesari inscrierii in OAR

- CEREREA DE INSCRIERE IN O.A.R.;

- CEREREA CATRE PRESEDINTELE FILIALEI;

- COPIA LEGALIZATA DUPA DIPLOMA DE STUDII SAU ADEVERINTA EMISA DE INSTITUTIA DE INVATAMANT PRIN CARE SE DOVEDESTE CA SOLICITANTUL A PROMOVAT EXAMENUL DE DIPLOMA;

- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI;

- COPIA ACTELOR DE STARE CIVILA ALE ACESTUIA IN CAZUL SCHIMBARII NUMELUI;

- COPIA CERTIFICATULUI DE NASTERE;

- CURRICULUM VITAE;

- CAZIER JUDICIAR;

- DOUA FOTOGRAFII (TIP PASAPORT), PENTRU LEGITIMATIA DE MEMBRU AL ORDINULUI;

- COPIA LEGALIZATA DUPA CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA AL STAGIARULUI, INCHEIAT POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE IN MATERIE, PRECUM SI ANGAJAMENTUL ARHITECTULUI CU DREPT DE SEMNATURA SUB INDRUMAREA CARUIA ACESTA EXERCITA STAGIUL;

- CONVENTIA DE STAGIU;

- COPIE DUPA DOVADA ACHITARII TAXEI DE INSCRIERE.

 

CERTIFICAT EFECTUARE STAGIU

This entry was posted in Informaţii. Bookmark the permalink.