A-DA 2015

 

 

REGULAMENT PENTRU ANUALA

DOBROGEANÃ DE ARHITECTURÃ A_DA 2014-2015

 

ANUALA DOBROGEANA DE ARHITECTURÃ A_DA 2014-2015 este un eveniment cultural organizat de ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA TERITORIALÃ DOBROGEA, cu sprijinul financiar al ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA TERITORIALÃ, acordat din timbrul de arhitecturã.

 

ANUALA DOBROGEANÃ DE ARHITECTURÃ A_DA 2014-2015 cuprinde expozitii de “Arhitectura Urbana ” şi îşi propune sã prezinte realizãri şi proiecte din ultimii ani alemembrilor filialei, sã aduca în dezbatere problemele actuale ale profesiei de arhitect. A_DA 2014-2015 va cuprinde dezbateri profesionale, prezentãri de materiale şi tehnologii de construcţii, precum şi festivitatea de decernare a premiilor.

 

A_DA 2014-2015 se va desfãşura în perioada 20 – 30 OCTOMBRIE în municipiul Constanţa, în spaţiul oferit de MARITIMO MALL, la PARTER, iar în municipiul TULCEA la casa AVRAMIDE si/sau MUZEUL DE ARTA, intr-o perioada ce se va stabilii ulterior. Lucrãrile premiate vor fi expuse si la BALCIC SI VARNA intr-o expozitie impreuna cu CAMERA ARHITECTILOR DIN BULGARIA – COLEGIUL VARNA

 

EXPOZITIA DE ARHITECTURÃ

  

In cadrul A_DA 2014-2015vor fi prezentate lucrãri de arhitecturã realizate pânã în anul 2015, inclusiv, in momentul prezentarii.

Expozitia va avea urmãtoarele sectiuni :

 

R. SECTIUNEA DE PROIECTE REALIZATE

 

SECTIUNEA R. A. Locuinte individuale si colective

SECTIUNEA R. B. Cladiri publice, birouri, sedii , cladiri turistice si de tratament

SECTIUNEA R. C. Arhitectura de interior – amenajari interioare

SECTIUNEA R. D. Restaurare/reabilitare/reconversie

SECTIUNEA R. E. Debut in arhitectura

SECTIUNEA R. F. Arhitecturã religioasa

 

P.L. PROIECTE NEREALIZATE

 

SECTIUNEA 1 PROIECTE – SOLUTII DE ARHITECTURA PENTRU LICITATII.

SECTIUNEA 2 PROIECTE DE SERTAR

 

EXP OZITIE – INTERBELICUL DOBROGEAN

 

EXPOZITIE – LUCRARI ALE COLEGILOR BULGARI

 

PARTICIPANTI

 

La sectiunile din cadrul expozitiei de realizãri si proiecte pot participa arhitectii si conductorii arhitecti cu drept de semnãturã din filiala Dobrogea, precum si colective coordonate de arhitecti care intrã în aceste categorii.

Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale, al proiectului respectiv.

 

Un participant poate prezenta lucrãri la toate sectiunile . Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta maxim 2 panouri pe lucrarea de la sectiunea respective.

 

La sectiunile P.L. , pot participa toti membrii filialei cu sau fara drept de semnatura si care nu fac parte din juriu.

 

PREMII

 

In cadrul Anualei Dobrogene de Arhitectura 2014-2015 se vor acorda urmãtoarele premii pentru lucrãrile din sectiunile prezentate:

 

6 premii de excelentã pentru sectiunea R.

2 premi de excelentã pentru sectiunea P.L.

1 premiu pentru debut

Acordarea acestor premii se va face de cãtre juriu în baza unui regulament propriu de jurizare.

1 premiu al presedintelui

Acordarea acestui premiu se va face de catre presedinte pentru o singura lucrare .

Valoarea totalã a premiilor este de 9 000 de lei.

 

Se vor mai acorda urmatoarele diplome:

 

 • diplome acordate de :- PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA pentru cea mai bunã lucrare de arhitecturã realizata in municipiul Constanta

- PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TULCEA pentru cea mai bunã lucrare de arhitecturã realizata in municipiul Tulcea

 • diplome MASS-MEDIA, pentru cea mai bunã lucrare de arhitecturã realizatã; acestea se vor acorda de un juriu format din reprezentanti ai mass-mediei

 • o diploma a publicului- aceasta se va acorda lucrãrii cu cele mai multe puncte de vot obtinute de la vizitatorii expozitiei care vor completa formularul de vot destinat vizitatorilor.

 CONDITII DE PARTICIPARE

  

La sectiunea de Realizãri pot fi prezentate lucrãri realizate pana in anul 2015 – data limita de inscriere si care nu au fost prezentate la alte anuale. Lucrãrile pot fi realizate oriunde, inclusiv în strãinãtate, cu conditia ca realizatorul (autorul) sa fie înscris în Filiala Teritorialã Dobrogea.

 

Conditii obligatorii pentru admiterea în expozitie:

 • lucrãrile vor fi prezentate unitar pe panouri cu dimensiunile de 70/100 cm paginate pe vertical

   

 • fiecare lucrare poate fi prezentatã pe maxim 2 panouri; fiecare panou trebuie sã continã

obligatoriu datele conform anexei nr. 1

 • vor fi prezentate unitar pe panouri: – fotografii (minim 2)

- plan de situatie

- planuri ale nivelelor

- sectiuni (minim 1)

- texte explicative

Sunt admise orice alte mijloace pentru ilustrarea realizarii: simulari 3D si/sau axonometrii etc.

 

Pe un panou nu se pot prezenta mai multe lucrãri.

 

Fiecare participant va primi prin tragere la sorti pentru fiecare lucrare un numãr de ordine în vederea atribuirii unui indicativ al panoului si în vederea stabilirii ordinii asezãrii în expozitie în cadrul sectiunii respective.

 

Exemplu: participantului care a primit numãrul 7 pentru o lucrare la sectiunea realizãri – expusã pe 2 panouri i se vor atribui urmãtoarele indicative de panouri: EXEMPLU R.C.7.a si R.C.7.b.

 

Conditii obligatorii pentru admiterea în expozitie:

 

-lucrãrile vor fi prezentate unitar pe panouri cu dimensiunile de 70/100 cm paginate pe vertical

-pe fiecare panou pot fi prezentate între 2-8 fotografii; fiecare panou trebuie sã continã obligatoriu datele conform anexei nr. 2

 

Fiecare participant va primi prin tragere la sorti pentru fiecare panou un numãr de ordine în vederea atribuirii unui indicativ al panoului si în vederea stabilirii ordinii asezãrii în expozitie în cadrul sectiunii respective.

 

Aprecierea in vederea premierii se va face asupra întregului panou.

 

MACHETA PANOULUI

  

În vederea realizãrii unei expozitii unitare, fiecare participant va prezenta separat pe suport electronic (CD sau DVD) macheta panoului/panourilor, realizat/e în format TIFF la scara 1:1 (70x100cm), cu rezolutia 300 dpi O.A.R. Dobrogea, urmând sã tipãreascã panourile în format 70/100 cm.

 

IMAGINEA PROIECTULUI

  

În vederea publicãrii în catalogul expozitiei, fiecare participant va prezenta separat pe suport electronic (CD sau DVD) urmãtoarele:

 • IMAGINI ALE PROIECTULUI (cel putin 5 – fotografii, planuri, plan situatie etc) în format TIFF 300 dpi – necesar pentru publicatie si în format JPG de circa 100 Kb pentru web-site

 • text de prezentare a lucrării în format rtf sau doc, maxim 6000 de caractere

 • fisa tehnicã de prezentare a proiectului/lucrãrii, în aceleasi conditii, format rtf sau doc.

 PREDAREA MATERIALELOR PENTRU EXPOZITIE

 

 • fiecare lucrare va fi înscrisã în expozitie prin predarea C.D.-ului sau D.V.D.-ului

 • fiecare participant are obligatia de a participa la executarea panoului/panourilor si montarea expozitiei în ziua stabilitã de organizatori.

 • Predarea lucrãrilor in format electronic se ,va face la sediul O.A.R. Dobrogea, pânã cel târziu

 15.10.2015. ora 14.00 .

 

La încheierea intervalului în care se pot depune lucrãri, se va întocmi o evidentã a acestora, aceasta urmând a fi publicatã pe site-ul filialei.

 

Lucrãrile depuse (panouri + C.D./D.V.D.) nu se returneazã.

  

PUBLICARE

  

Toate lucrãrile ce îndeplinesc conditiile de participare vor fi admise în expozitie, la sectiunile corespunzãtoare. Lucrãrile nominalizate si premiate vor putea fi prezentate în publicatii si expozitii de promovare a arhitecturii.

Toti participantii sã regleze în avans orice fel de probleme de copyright ale imaginilor si a altor materiale pentru utilizarea lor de cãtre O.A.R. Dobrogea. Orice situtie de încalcare a dreptului de autor se face pe responsabilitatea autorului panoului.

  

JURIUL

  

Juriul este unic pentru toate sectiunile, este alcatuit din 7 MEMBRI + 1 supleant, dintre care se va alege un presedinte. Componenta juriului va fi adusã la cunostinta participantilor si publicului cu 5 zile înaintea deschiderii oficiale a expozitiei. Juriul va beneficia de ajutorul unui secretar, fãrã drept de vot, din cadrul personalului filialei.Juriul este alcatuit din arhitecti din diferite filiale din care un membru din filiala Dobrogea si un membru arhitect din Bulgaria.

 

Membrii juriului nu pot participa cu lucrãri in sectiunile cu premii si este format din reprezentanti ai filialelor OAR : ( centre universitare)

 

1 REPREZENTANT DIN FILIALA BUCURESTI

1 REPREZENTANT DIN FILIALA TIMIS

1 REPREZENTANT DIN FILIALA NORD-EST

1 REPREZENTANT DIN FILIALA TRANSILVANIA

1 REPREZENTANT DIN FILIALA DOBROGEA

2 REPREZENTANTI DIN CAMERA ARHITECTILOR DIN BULGARIA – COLEGIUL VARNA

Secretariatul va fi asigurat de catre FILIALA DOBROGEA.

  

PREMIEREA

  

Nominalizãrile si premierea vor fi efectuate de juriul comunicat si se vor desfasura în 2 etape:

 

 1. NOMINALIZÃRI – în care se vor determina lucrãrile susceptibile de a primi premii . Aceastã etapã va avea loc în ziua deschiderii expozitiei.

 ACORDAREA DE PREMII – dintre lucrãrile nominalizate, prin votul secret al fiecãruia dintre membri juriului. Juriului îsi rezervã dreptul de a nu nominaliza sau acorda premii la unele dintre sectiuni în cazul în care lucrãrile participante nu justificã acest lucru, sau nu se prezinta la o sectiune minim 3 lucrari realizate de de autori diferiti.

 1. Lucrarile participante la una din sectiunile care nu intrunesc conditiile punctului 2, pot sa fie prezentate intr-o noua ANUALA facand exceptie de la paragraful CONDITII DE PARTICIPARE.

 De comun acord, juriul, sponsorii, administratia locala si mass-media pot institui premii speciale, care se vor acorda de acelasi juriu în cadrul aceleiasi sesiuni de premiere.

 

Pentru PREMIUL PUBLICULUI, se va organiza o urnã sigilatã si un buletin cu numãrul lucrãrii.

 

În cadrul Serii Arhitecturii, se vor anunta toate lucrãrile premiate.

 

CALENDARUL EXPOZITIEI

  

 1. Deschiderea expozitiei: 20 OCTOMBRIE 2015

 2. Nominalizari: 23 OCTOMBRIE 2015

 3. Premierea: 1 26 OCTOMBRIE 2015

2 30 OCTOMBRIE 2015

 

FORMAT PANOU

  

Panoul are dimensiunea 70 x 100cm.

Formatul panoului si detalierea zonei superioare a acestuia sunt prezentate în anexele nr. 1 si nr.

 

ANEXE: 

 

 

ARHIVA PIESE SCRISE SI DESENATE 

  

CONTACT

  

Intrebãri legate de participare pot fi adresate pe adresa de e-mail: oar_cta@yahoo.com

Data limita de adresare: 10.08.2015

Data limita de raspuns: 10.09.2015 acestea vor fi comunicate tuturor membrilor prin e-mail.

  

COMPONENTA JURIULUI:

  

1 membru al filialei O.A.R. Bucuresti

1 membru al filialei O.A.R. Timi Timisoara

1 membru al unei filiale O.A.R NORD EST Iasi

1 memmru al filialei O.A.R. Transilvania Cluj

2 membrii din Cameba Arhitectilor din Bulgaria Colegiul Varna

1 membru al filialei O.A.R. Dobrogea

  

COMITET DE ORGANIZARE

 

Arhitect Alexandru Balan

Arhitect Alina Isacov

Arhitect Ignis Duvagi

Arhitect Mihai Isacov

Arhitect Adnan Memet

Conductor arhitect Dragos Marcu

This entry was posted in Concursuri, Noutăţi. Bookmark the permalink.